BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

            Asistdent, geliştirdiği sağlık uygulamarında ve sahip olduğu sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği yönetim sistemindeki riskleri yönetmeyi, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı taahhüt eder.